JobThai
บริษัท ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกภายใต้แบรนด์ Thai Coco มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโต และก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน เพื่อเป็นที่รู้จักในระดับโลก
Benefits
1. โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 2. ชุดฟอร์ม 3. บ้านพักเจ้าหน้าที่ (ตามบริษัทกำหนด) 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงาน 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ 6. ค่ากะ 7. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 8. กิจกรรมสันทนาการกีฬา/สัมมนาภายนอก/งานเลี้ยงปีใหม่ 9. วันหยุดประจำปี (6-10 วันตามอายุงาน) 10. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามบริษัทกำหนด) 11. วันหยุดประจำสัปดาห์ (ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) - สำนักงานแจ้งวัฒนะ (หยุด เสาร์-อาทิตย์) - โรงงานราชบุรี (หยุดวันเสาร์ เดือนละ 1-2 วัน ตามตำแหน่งเมื่อผ่านทดลองงาน) 12. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี 13. สวัสดิการเยี่ยมไข้ 14. ของขวัญวันเกิด 15. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 16. สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการบริษัท 17. ตรวจสุขภาพประจำปี
Contacts
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
67 ม.1
Nong Klang Na Mueang Ratchaburi Ratchaburi 70000