เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออก ตลาด USA , EU พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยใช้มาตรฐาน BRC , IFS , SQF GMP,HACCP,MSC และ BSCI
Benefits
1. ชุดฟอร์ม 3. สังสรรค์ประจำปี 4. รางวัลพนักงานดีเด่น 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 7. ท่องเที่ยวประจำปี 8. กองทุนประกันสังคม 9. กองทุนเงินทดแทน
Contacts
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19/8 หมู่ 6
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Directions
นั่งรถประจำทางสายบางปลาจากตลาดมหาชัย รถผ่านหน้าบริษัทฯ