บริษัท หินอ่อน จำกัด
ผลิต แปรรูป นำเข้า จำหน่ายและติดตั้งหินอ่อน ผลิตและจำหน่าย แป้งแคลเซียมคาร์บอเนต
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - เงินสงเคราะห์บุตร - เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ - ของรับขวัญคลอดบุตร - ของเยี่ยมไข้พนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ - โบนัสประจำปี - เงินเดือนปรับขึ้นประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - บ้านพัก - ค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี(ตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด) - ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
Contacts
บริษัท หินอ่อน จำกัด
565/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง39
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Directions
มีรถโดยสารประจำทาง สาย 36 รถสองแถวแดง