บริษัท หินอ่อน จำกัด
ผลิต แปรรูป นำเข้า จำหน่ายและติดตั้งหินอ่อน ผลิตและจำหน่าย แป้งแคลเซียมคาร์บอเนต
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินสงเคราะห์บุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ
 • - ของรับขวัญคลอดบุตร
 • - ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินเดือนปรับขึ้นประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - บ้านพัก
 • - ค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี(ตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด)
 • - ค่าน้ำมันรถ
 • - ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ
บริษัท หินอ่อน จำกัด
565/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.thaimarble.co.th
วิธีการเดินทาง
 • มีรถโดยสารประจำทาง สาย 36 รถสองแถวแดง