บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่อง Ultrasonic Washing/Cleaning Machine, Washing/Cleaning Solutions, Industrial Oil & Chemical, Factory Metal Works.
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
15/36 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์
Tha It Pak Kret Nonthaburi 11120
Fax: 02-191-9695
Website: www.pasuda.com
See Map