JobThai
บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้านการศึกษา ในกลุ่มเด็กประถม มัธยมต้น และ ปลาย ในด้านการสอนเทคโนโลยี Digital เช่น สอนเขียนโปรแกรม, สอน MicroController & IOT ,สอนสร้างเกมส์ ,สอน Coding & WebService และสอนสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็ก ทั้งแบบ OffLine และ Online. ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี บริษัทได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมากสำนักงานนวัติกรรมแห่งชาติ (NIA) บริษัท มุ่งมั่นพัฒนา เด็กและเยาวชน ให้เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั่งด้าน Coding, หุ่นยนต์, พัฒนาเกมส์ และ Electronics & IOT. ปัจจุบัน ปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย สอดรับกับคนรุ่นใหม่ เช่น Work from anywhere, ยืดหยุ่นการทำงาน, Remote team working ฯลฯ
Benefits
- ประกันสังคม (แล้วแต่ลักษณะการจ้างงาน) - ยูนิฟอร์ม - Incentive (แล้วแต่ตำแหน่ง) - แต๊ะเอีย (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ) (แล้วแต่ลักษณะการจ้างงาน) - ปรับขึ้นเงินเดือนรายปี รายครึ่งปี (ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและผลงาน)
zero position en
Contacts
Raise Learning Center
เพชรเกษม 144 หนองแขม กทม
Nong Khang Phlu Nong Khaem Bangkok 10160
Directions
https://goo.gl/maps/YrQUDTkjn9ExKqvk7