JobThai
บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ตั้งแต่การพัฒนาสูตรตำรับ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ และการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OECD GLP จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, การตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี และเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
147 ชั้น 5-7 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิฉัย
Sam Sen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: http://www.medicainnova.com