ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ตั้งแต่การพัฒนาสูตรตำรับ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ และการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OECD GLP จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Benefits
  • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, เงินสะสม, ประกันสังคม, การตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี และเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
Contacts
บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
147 ชั้น 5-7 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิฉัย
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Tel.: 02-693-4201-4 ต่อ 505