บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2523
ทำงานรับเหมาอาคารต่างๆ งานถนน งานสะพาน และงานโยธาอื่นๆ รวมทั้งรับจ้างถมที่ด้วยหินลูกรังและทรายในกิจการเอกชน จากนั้นพัฒนามารับเหมาการก่อสร้างงานโยธาที่มีขนาดใหญ่ทั้งภาพรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้าง ชั้น 1 จากกรมชลประทาน ชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวงชนบท ชั้น 1 ของกรมทางหลวง ชั้น 1 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ของการประปาส่วนภูมิภาค และ ชั้น 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Benefits
 • - เงินกู้ล่วงหน้า
 • - สิทธิงานมงคลสมรส
 • - สิทธิรับขวัญบุตรแรกเกิด
 • - สิทธิเบิกเงินเพื่อการศึกษา
 • - สิทธิมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี
 • - สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • - เยี่ยมคลอด
 • - กรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา บุตร
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดฟอร์ม
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
433/2 ถ.สุขุมวิท
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
Tel.: 038-392-200 ถึง 4
Fax: 038-391-005
Website: www.bm.co.th
See Map