บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2523 ทำงานรับเหมาอาคารต่างๆ งานถนน งานสะพาน และงานโยธาอื่นๆ รวมทั้งรับจ้างถมที่ด้วยหินลูกรังและทรายในกิจการเอกชน จากนั้นพัฒนามารับเหมาการก่อสร้างงานโยธาที่มีขนาดใหญ่ทั้งภาพรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้าง ชั้น 1 จากกรมชลประทาน ชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวงชนบท ชั้น 1 ของกรมทางหลวง ชั้น 1 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ของการประปาส่วนภูมิภาค และ ชั้น 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Benefits
- เงินกู้ล่วงหน้า - สิทธิงานมงคลสมรส - สิทธิรับขวัญบุตรแรกเกิด - สิทธิเบิกเงินเพื่อการศึกษา - สิทธิมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี - สวัสดิการเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด - กรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม - เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา บุตร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม
Contacts
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
433/2 ถ.สุขุมวิท
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
See Map