JobThai
บริษัท ยูเคม จำกัด
บริษัท ยูเคม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านให้แก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมขึ้นรูปยาง สำหรับโรงงานอิเลคโทรนิค, อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องมือแพทย์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และอื่นๆ อีกมากมาย จากการที่มีสินค้าหลากหลายและได้รับการยอมรับในเรื่องของตราสินค้า บริษัท ยูเคม จำกัด ให้คำมั่นกับลูกค้าว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต
Benefits
- เงินเดือน - เบี้ยขยัน OT - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ) - คอมมิสชั่น (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขาย) - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
Contacts
บริษัท ยูเคม จำกัด
88/11 หมู่บ้านเจดไพร์ส ถ.ยานนาวา
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120