บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2004 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ BOSCH ซึ่งประกอบด้วย CCTV System, Intrusion System, Fire Alarm System, Access Control System และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ Schneider C-Bus Lighting Control System and Home Automation System ขอบเขตงานของบริษัท รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน, ประโยชน์ของผู้ใช้งานและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังปณิธานของบริษัทฯ ''We're more than services'' ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังขยายงาน มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
- เงินโบนัสตามผลงาน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ประกันชีวิต AIA - ค่ายานพาหนะ - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี - วันหยุดพักร้อน - เงินเบี้ยเลี้ยงการทำงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - ชุดฟอร์มพนักงาน - เที่ยวประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - อายุงานครบ 5 ปี ได้รับทอง 1 บาท - อายุงานครบ 10 ปี ได้รับทอง 3 บาท
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทไลฟ์ ซิสเต็ม จำกัด
29/10 ซอยจันทน์43 แยก 26-1-1
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.smartlife.co.th
วิธีการเดินทาง
BRT / รถ2แถว / รถเมล์สาย 205
ใช้งานแผนที่