บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขา นนทบุรี
การบริการคืองานของเรา
บริษัทฯ ตั้งมานานกว่า 35 ปี ดำเนินกิจการเน้นทางด้านการให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักและนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังขยายงานไปในหลายด้าน จึงต้องการทีมงานที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเท่านั้น
บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
Benefits
  • มีประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน เมื่อพ้นกำหนดโปรฯ งาน และมีค่ารถให้ ถ้ามีพาหนะเป็นของตนเอง ถ้าทำงานล่วงเวลาก็มีค่า O.T. ให้ด้วย
  • ถ้าทำงานดีมีผลงานทางบริษัทฯ จะพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุก ๆ 12 เดือนนับจากผ่าน โปรงาน (ต้องประกอบไปด้วยการขยันทำงาน และความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางบริษัทฯ มี Program ตารางการประเมินการทำงานของพนักงาน และทางบริษัทฯ เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก
  • บริษัทเน้นถึงผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นความจริงทุกประการตามที่กรอกใบสมัครมากับทางบริษัทฯ เท่านั้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขา นนทบุรี
102/132 ลัดดารมย์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง
Sai Ma Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000