บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหรรมโรงงาน เช่น ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pumps) ปั๊มของเหลว Turbine Pumps, Centrifugal Pumps, ซ่อมปั๊ม และบริการอะไหล่
Benefits
  • เงินเดือน
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • น้ำมันรถ
  • คอมมิชชั่น
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี
  • โบนัสพิเศษ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
84 ถ.เลียบคลองสอง
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map