JobThai
RBG Co.,Ltd.
บริษัท RBG จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและจิวเวอรี่เพื่อการส่งออกมานานมากกว่า 10ปี และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธรุกิจ จึงมีความต้องการเปิดรับบุคคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานตามเปิดรับสมัครดังนี้ ******** สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที ********
zero position en
Contacts
RBG Co.,Ltd.
17/2 ซอยปราโมทย์ 3 ถ.สุรวงศ์
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500