JobThai
VANA INFINITY
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้ สรรหาบุคลากรและให้คำแนะนำด้านการขาย การบริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการขายให้กับบริษัทคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจประกันภัย
Benefits
- เงินเดือนประจำ - โบนัส - ประกันภัย
zero position en
Contacts
VANA INFINITY
ชั้น14 อาคารอื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม4
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 4 หรือ 5 เดินตรงมาผ่านโรงแรมดุสิตธานี ไปอีกประมาณ 300 ม. รถไฟฟ้า BRT ลงสถานีสวนลุมพินี ทางออกที่ 2 เดินตรงมาทางสีลมประมาณ 250 ม. รถเมล์สาย 4, 14, 45, 46, 47, 74, 76, 115, 544 ลงป้ายหน้าอาคารอื้อจือเหลียง