JobThai
Welding Alloys (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ให้บริการเชื่อมพอกผิวแข็ง จำหน่ายลวดเชื่อมทุกประเภท รวมทั้งระบบการเชื่อมอัตโนมัติออกแบบตามคำสั่งซื้อ มีความยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ฯ
Benefits
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ประกันสังคม •ประกันอุบัติเหตุ •ตรวจสุขภาพประจำปี •เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง + เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
zero position en
Contacts
Welding Alloys (Thailand) Co.,Ltd.
18 ม.4 นิคมอุุตสาหกรรมเอส ไอ แอล ซ.7
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18140