บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด
ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร และเป็นบริษัทในเครือโมเดอร์นฟอร์ม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท) - วันลาพักผ่อนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ทำงาน จ.ศ. (9.00 -18.00)
ติดต่อ
บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด
193/151 อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
ใช้งานแผนที่