บริษัท คุยถูก จำกัด
บริษัทคุยถูกเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตให้บิการเกี่ยวกับการบริการติดตั้งระบบด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างเว็บไซต์ และเป็นสื่อกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ การฝากรับ-ส่งข้อความ โดยเจ้าของบริษัทเป็นชาวออสเตรเลีย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คุยถูก จำกัด
116/20 หมู่. 9 ถนนพัทยากลาง
Nong Prue Bang Lamung Chon Buri 20150