JobThai
Myanmar Pongpipat Company Limited
Myanmar Pongpipat Company Limited เป็นบริษัทของคนไทย ได้รับสัปทานเหมืองแรดีบุก Heinda ใน เมืองทวายประเทศเมียร์ม่าร์ตั้งแต่ปี 1999 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ เหมืองเฮนดาตั้งอยู่ตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี เข้าทางด่านพุน้ำร้อนประมาณ 2 ชัวโมง
zero position en
Contacts
Myanmar Pongpipat Company Limited
269/69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 10700
Myanmar