JobThai
DeZign Forum
สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเฉพาะทางที่อบรมจากประสบการณ์ตรงเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานจริง แบบเจาะลึกเน้นการทำงานที่ใช้ตัวอย่างจริงเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพคนทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ KEEN Conference ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค
zero position en
DeZign Forum
61 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค(ฝั่งตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250