ร้านยิ้ม อาหารไทย
ร้านอาหารไทย ลูกค้านานาชาติส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่น
Benefits
  • -มีวันหยุดให้ 4 วันต่อเดือน
  • -เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท
  • -ทำงานในวันหยุดจ่าย 2 แรง
  • -มี OT
  • -ทิปรวม
  • -มีอาหารเลี้ยงพนักงาน
  • -การปรับเงินเดือนขึ้นกับความขยันของท่าน
There are currently no positions available.
Contacts
ร้านยิ้ม อาหารไทย
62/6 ชั้น 2 ซอยธนิยะ ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 12500
Directions
  • -สถานทีติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง
  • -สถานทีติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานี สีลม
See Map