บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโคมไฟทุกชนิด ต้องการรับสมัครบุคลากร มาร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - วันหยุดพักผ่อน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
319,321 ถนนสวนผัก
Taling Chan Taling Chan Bangkok 10170