บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น
Benefits
  • 1.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.เครื่องแบบพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด
99/86 ถนนพระราม 2
Phanthai Norasing Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000