บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดจำหน่าย การออกแบบ การติดตั้ง การฝึกอบรมและการบริการหลังการขาย ระบบเครื่องมือวัดคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมสถานีจำหน่ายก๊าซ NGV และรถขนส่ง CNG และผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือก มีความต้องการรับสมัครบุคลลากรมาร่วมงาน
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันภัยหมู่ AIA - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - เบื้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลา
Contacts
บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด
108/59 ม.5 ซ.ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map