บริษัท บี.พี.เอ็น. สยาม จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาติดตั้ง-บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
และระบบไฟฟ้า มากกว่า 15 ปี
โดยผ่านงานจากธนาคารและบริษัทชั้นนำของประเทศ
เช่น SCG,Carltex,บางจาก,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงไทย
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บี.พี.เอ็น. สยาม จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 6
Nong Bon Prawet Bangkok 10250