JobThai
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด
เปิดตั้งแต่ ปี 2539 เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งน้ำมันมีเรือเป็นของตัวเอง จำนวน 6 ลำ รับจ้างขนส่งระหว่างประเทศ
Benefits
โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสุขภาพ
zero position en
Contacts
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 19 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310