บริษัท เมดิแม็กซ์ จำกัด
ประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมี สารชีวภาพ ที่ใช้ในด้านสาธารณสุข
Benefits
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมดิแม็กซ์ จำกัด
22/33 ซ.พหลโยธิน 43 ถ.พหลโยธิน
Latyao Chatuchak Bangkok 10900