บริษัท บีบีพี ทูล แอนด์ ได จำกัด
ทำแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปั๊มชิ้นส่วน ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
Benefits
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าอาหาร
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีบีพี ทูล แอนด์ ได จำกัด
107 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก 14
Dokmai Prawet Bangkok 10250