บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ดำเนินธุรกิจกักเก็บ ขนถ่ายเคมีภัณฑ์ และท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และ บริษัท Vopak ของเนเธอร์แลนด์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ดังนี้
Benefits
บริษัท มีสวัสดิการค่าที่พัก ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
ตู้ป.ณ 21 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Maptaphut Mueang Rayong Rayong 21150