บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ดำเนินธุรกิจกักเก็บ ขนถ่ายเคมีภัณฑ์ และท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และ บริษัท Vopak ของเนเธอร์แลนด์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ดังนี้
Benefits
  • บริษัท มีสวัสดิการค่าที่พัก ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
ตู้ป.ณ 21 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Maptaphut Mueang Rayong Rayong 21150