บริษัท 195กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
1.งานออกแบบและ งานติดตั้งงานระบบไฟ้ากำลัง
-ออกแบบและ ติดตั้งไฟ้าแรงสูง
-ออกแบบและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำในโรงงาน-อาคารสูง
-ออกแบบและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร - CCTV
2.งานออกแบบและ ติดตั้งระบบปรับอากาศ
-ออกแบบและ ติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Chill Water ,Cooling Tower, Piping System
-ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบท่อส่งลม ปรับอากาศ
-ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบ Fire Protection
-ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบ Sanitary
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - Over Time
  • - ค่าน้ำมันรถส่วนตัว
  • - โบนัสประจำปี-โบนัส Job Site
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท 195กรุ๊ป จำกัด
49/359 หมู่ 7 ถนนคลองหลวง
Khlong Song Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map