บริษัท เอช.เค.เบเกอร์รี จำกัด
เป็นบริษัทผลิตขนมเบเกอร์รี่
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัสตามผลงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอช.เค.เบเกอร์รี จำกัด
28/72 ซอยเอกชัย 34 ถนนเอกชัย
Bang Khunthian Chom Thong Bangkok 10150