บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตปลาป่น เพื่อส่งขายให้แก่ บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศและเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ
Benefits
  • 1 .ชุดยูนิฟอร์ม
  • 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 4. โบนัส
  • 5. ประกันสังคม 50 %
  • 6. เบี้ยขยัน
  • 7. ห้องพักพนักงาน ค่าน้ำฟรี, ค่าไฟฟ้าเเดือนละ 200 บาท
  • 8. ข้าวสาร เดือนละ 10 กก.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
71 หมู่ 8
Bang Krachao Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map