สอนภาษาครูมุก
สอนภาษาครูมุก ดำเนินการสอนทุกรายวิชาทั้งทางด้านพัฒนาความรู้และศักยภาพ นักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนได้ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเฉพาะรายบุคคล
Benefits
  • ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และครูปฐมวัย(ไม่จำกัดจำนวน)
  • รายได้ Part time 120/1 ชั่วโมง (ขั้นต่ำ)เฉพาะการสอนแบบรายบุคคล
  • ตำแหน่ง
  • ธุรการ รายได้ /ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
สอนภาษาครูมุก
10/15 ถนนราเมศวร
Pra Tu Chai Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000