บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทฯ ชั้นนำของโลกในธุรกิจขนส่งของหนัก เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ยูนิฟอร์ม
  • สวัสดิการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จำกัด
18/4 หมู่ 4
Ban Chang Ban Chang Rayong 21130
Website: www.mammoet.com
See Map