บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด
ผลิตผลไม้แปรรูป เปิดดำเนินการ 2543
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด
72/7 ม.11
Phlap Phla Mueang Chanthaburi Chanthaburi 22000