Grand Trend Co., Ltd.
บริษัท แกรนด์ เทรนด์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ยี่ห้อ "Aluwell" จากประเทศใต้หวัน มากกว่า 7 ปี ในประเทศไทย ติดตั้งแผ่นให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาึครัฐและเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทุกองค์กร ที่เ้ข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และยังเป็นผู็จำหน่ายอุปกรณ์ Hardware ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "G Handle"
บริษััทฯ มีฐานการจัดการที่ดี เติบโตด้วยวัตกรรม ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้คือ นโยบายที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ตัว ภายใต้บริษัท แกรนด์ เทรนด์ จำกัด
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ค่าน้ำมัน
  • 3.คอมมิชั่น
  • 4.รางวัลการขาย
There are currently no positions available.
Contacts
Grand Trend Co., Ltd.
1755/1 ชั้น 3 ซ.ลาดพร้าว 94
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10330