Grand Trend Co., Ltd.
บริษัท แกรนด์ เทรนด์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ยี่ห้อ "Aluwell" จากประเทศใต้หวัน มากกว่า 7 ปี ในประเทศไทย ติดตั้งแผ่นให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาึครัฐและเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทุกองค์กร ที่เ้ข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และยังเป็นผู็จำหน่ายอุปกรณ์ Hardware ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "G Handle" บริษััทฯ มีฐานการจัดการที่ดี เติบโตด้วยวัตกรรม ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้คือ นโยบายที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ตัว ภายใต้บริษัท แกรนด์ เทรนด์ จำกัด
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ค่าน้ำมัน 3.คอมมิชั่น 4.รางวัลการขาย
There are currently no positions available.
Contacts
Grand Trend Co., Ltd.
1755/1 ชั้น 3 ซ.ลาดพร้าว 94
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10330