เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2547 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับแก๊ส LPG ภายใต้ Brand ของ ปตท.
Benefits
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
52/191ม.กฤษณา ซ.กรุงเทพกรีฑา 15
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250