บริษัท ไทย เบรน จำกัด
ออกแบบเขียนแบบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด, อุปกรณ์จับยึดด้วย
พวก Jig & Fixture, Jig & Fixture Parts, Jig & Fixture Repair โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ (2D , 3D)
SOLIDWORK, AUTO CAD, CATIA เป็นต้น
Benefits
 • - เงินโบนัส
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่างเวลา OT
 • - ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - ชุดฟอร์มบริษัท
 • - ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
 • (ตามความรู้ ความสามารถ ความขยันในการทำงาน)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย เบรน จำกัด
212/42 หมู่บ้านบลู ลากูน 2 ถนนกาญจนาภิเษก
Dokmai Prawet Bangkok 10250
Directions
 • เดินทางสะดวก อยู่ไกล้ ม.ราม2(บางนา) , เมกา(บางนา)
 • นั่งรถสองแถวสาย ม.ราม2 - รถไฟฟ้าหัวหมาก (ทางผ่านหมู่บ้าน)
 • หรือรถเมย์เข้า ม.ราม2 สาย 207, 139, 38, 48, 46
See Map