บริษัท จา เหอ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
นำเข้า กระเบื้องและสีทาบ้าน จากประเทศจีน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จา เหอ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
926 ถนนศรีนคริทร์
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
See Map