บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ประกอบกิจการให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพเหมือนกันทั้ง 6 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขาฉะเชิงเทรา สาขากรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร และสาขาสงขลา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 450 คน.
Benefits
 • - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • - วันพักผ่อนประจำปี 10 วัน
 • - OT
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ค่าสึกหรอรถ/ Incentive(ตามตำแหน่งงาน)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
Contacts
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
See Map