บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
บริการรับเหมาจ้างแรงงาน ส่วนงานฝ่ายผลิต,สำนักงาน ,ช่างเทคนิค,กลุ่มพนักงานนับสต็อคสินค้า,พนักงาน Part time ระยะสั้น,ระยะยาว
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
131/238 ม.1 ถ.พระองค์เจ้าสาย
Bueng Yitho Thanyaburi Pathum Thani 12130
See Map