บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิต เช่น CAD-CAM-CAE Software,IT Solution, Factory Safty Solution,Machine&Tools,Training Center ฯลฯโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านสาขาต่างๆซึ่งพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกชื้อสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานตลอดจนการหลังการขาย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy เป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด ทำหน้าที่ด้านการสาธิตโปรแกรม(Demo)และให้บริการหลังการขายในการสอนการใช้งานโปรแกรม(Training Services)ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆด้านการใช้งาน(Technical Services)ให้กับลูกค้า
Benefits
  • ทางบริษัทพิจารณาให้เงินเดือน และสวัสดิการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดังนี้
  • •สวัสดิการตามกฎหมาย (กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน)
  • •ประกันอุบัติเหตุหมู่
  • •สวัสดิการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ
  • •เงินพิเศษจากยอดขาย/คอมมิชชัน
  • •ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์
  • •เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • •หยุดเทศการยาว 25 ธ.ค.-1 ม.ค ของทุกปี
  • •กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี และกิจกรรมงานสัมมนา
  • •สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด
188/1108 ซอย ร่มเกล้า 52/1 โครงการ แอร์ลิงค์พาร์ค ชั้น 3 ถนนร่มเกล้า
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok 10520