บริษัท บีเคเค เบเกิ้ล เบเกอรี่ จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
Benefits
  • ประกันสังคม(เฉพาะพนักงานประจำ), ค่าอาหาร, ทิป, ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีเคเค เบเกิ้ล เบเกอรี่ จำกัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ ถ.เพลินจิต
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
  • BTSชิดลม,ท่าเรือประตูน้ำ