บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการหลอม หล่อโลหะ (เหล็ก)
สวัสดิการ
  • สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • และมีสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎระเบียบบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัด
518/2 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri 25110
เว็บไซต์: www.thaiyih.co.th
ใช้งานแผนที่