Meejai Service Electric Co.,Ltd
รับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรกลโรงงานและแผงวงจรไฟฟ้า ทุกชนิด อาทิเช่น CNC INVERTER SERVODRIVE BOARD TOUCHSCREEN POWER SUPPLY PART FANUC.
(ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม)
Benefits
  • เงินเดือน+ประกันสังคม+คอมมิชั่น+เบี้ยขยัน
  • โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
Meejai Service Electric Co.,Ltd
119/223 ซ.พระยาสุเรนทร์ 23 ถนนพระยาสุเรนทร์
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map