บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานบัญชี ที่ทำงานกันด้วยระบบพี่น้อง ทำงานกันเป็นทีม มีการอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ ละเอียด และรอบคอบ ซึ่งงานบริการ มีดังนี้ 1.จัดทำบัญชีและภาษีอากร ทั้งแบบรายเดือน และรายปี 2.จัดทำรายงานภาษี สรุปภาษี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.บริการสอบบัญชี 4.บริการด้านประกันสังคม 5.บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ 6.บริการวางแผนภาษี
Benefits
-โบนัสสิ้นปี -ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน -เงินพิเศษ อื่นๆ -งานเลี้ยงปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
28/64 หมู่บ้านนลินอเวนิว ถ.รามคำแหง
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok 10240
Directions
ถนนรามคำแหง รถตู้ และรถเมล์หลายสาย
See Map