เปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Integrated Food Marketing Co.,Ltd
4146 ถ.ดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400