บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้บริการในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินทางด้านสุขภาพ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
Benefits
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • ท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok 10240
See Map