บริษัท กีรคิตวิศวกรรม จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคารย์ บ้าน สำนักงาน มูลค่า 5 ล้าน ถึง 100 ล้าน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กีรคิตวิศวกรรม จำกัด
9/4 ซ กรุงเทพ-นนทบุรี
Chorakhe Bua Lat Phrao Bangkok 10600
Website: www.keen.co.th