บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ จงเซิน กรุ๊ป ที่ดำเนินกิจการในไทยตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบัน การดำเนินกิจการของบริษัท มีนโยบายมุ่งมั่นผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ โดยยึดถือกฎเกณฑ์ “ป้องกันเป็นหลัก ควบคุมกระบวนการ ปรับปรุงสภาพงานและมุ่นมั่นผลิตชิ้นงานที่ดีเลิศ” ปฏิบัติตามระบบการควบคุมคุณภาพ ISO และสรรสร้างพื้นฐานการควบคุมงานตามระบบของจงเซิน โดยใช้ระบบการอบรมทางด้านการควบคุมคุณภาพกับบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงวิธีและเทคนิคการควบคุมคุณภาพอยู่เสมอเพื่อนำใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ค่าอาหารโอที
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันกลุ่ม AIA
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
7/328 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โซนอุตสาหกรรมจีน นิคมอุตสหกรรมอมตะซิติ้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
วิธีการเดินทาง
  • สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
ใช้งานแผนที่