บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศในรถยนต์
Benefits
1. เบี้ยขยันเดือนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน 2. โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 3. ค่าครองชีพ 1,100 บาท/เดือน 4. ค่ากะกลางวัน 20 บาท/วัน 5. ค่าอาหารกะกลางวัน 15 บาท/วัน 6. ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ปี ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 7. ของขวัญพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ 8. ชุดพนักงานฟรี 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10. กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 วัน/ปี (ใช้ไม่หมดจ่ายคืนเป็นเงิน) 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ 15. เงินช่วยเหลือแต่งงาน, บวชตามประเพณี, งานศพบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1/74 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210