บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องระบายความร้อนในรถยนต์
Benefits
 • 1. เบี้ยขยันเดือนละ 600-1,000 บาท/เดือน
 • 2. โบนัสประจาปี/ละ 2 ครั้ง ของทุกปี
 • 3. ค่าครองชีพ 1,100 บาท / เดือน
 • 4. ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ ปี
 • 5. ของขวัญพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์
 • 6. ชุดพนักงานฟรี
 • 7. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 • 8. กิจกรรมท่องเที่ยวประจาปี
 • 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี
 • 10. วันหยุดพักผ่อนประจาปี 8 วัน/ปี (ใช้ไม่หมดจ่ายคืนเป็นเงิน)
 • 11. ตรวจสุขภาพประจาปี
 • 12. ของขวัญวันเกิด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1/74 ม.9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210