JobThai
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์โต้ง
ดำเนินธุรกิจทางด้านการศึกษา รูปแบบภาคเอกชน หรือเรียกว่า โรงเรียนกวดวิชา เปิดกิจการมาแล้ว 10 เดือน ซึ่งตัวเจ้าของธุรกิจเป็นครูผู้สอนคนเดียวกัน วิชาหลักที่เปิดสอนคือวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆด้วยเช่นกัน
Benefits
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัส ปีละ 1 ครั้ง - ประกันสังคม - ฟิตเนส - ท่องเที่ยวประจำปี
zero position en
Contacts
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์โต้ง
ชั้น 10 โซน A เลขที่ 34 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3
Thung Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400